Lieshout

Door het opgaan van de gemeente Lieshout in de nieuwe gemeente Laarbeek heeft de gemeenteraad van Lieshout op het laatste moment nog haar goedkeuring gegeven voor het bouwen van een nieuw Dorpshuis.

Projectdatum 1 augustus 1996 - 31 december 2015
Functie Directeur in dienst van stichting Dorpshuis Lieshout.
Opdrachtgever Stichting Dorpshuis Lieshout.

Op 1 augustus 1996 heeft het bestuur van Stichting Dorpshuis Lieshout het beheer op zich genomen van het nieuwe Dorpshuis in Lieshout.

Het oude gemeenschapshuis werd daarvoor jarenlang beheerd door een echtpaar die er voor zorgde dat de plaatselijke verenigingen in het gemeenschapshuis terecht konden.

Door de grote verbouwing die in 1995-1996 plaatsvond is het gebouw uitgebreid met een grote toneelzaal, een kleine zaal, een jongerencentrum, 6 vergaderruimtes en in het kantoorgedeelte waren de welzijnsinstelling Samenlevingsopbouw Lieshout, het Maatschappelijk werk en de politie gehuisvest.

Tegelijk met deze uitbreiding is er door de gemeente en het bestuur Dorpshuis gekozen voor een meer bedrijfsmatige opzet.

Vanaf 1 augustus is begonnen met de complete bedrijfsmatige opzet.

  • opzetten van een financiële administratie;
  • opzetten van een kassasysteem t.b.v. de financiële administratie;
  • opzetten van een financieel managementsysteem;
  • opzetten van een budget systeem (omzetten en loonkosten);
  • opzetten van een huurdersadministratie;
  • opzetten van een personeelsadministratie;
  • contracten met leveranciers afsluiten;
  • huurcontracten met huurders afsluiten;
  • inrichten gebouw met benodigd nieuw meubilair;
  • opstarten theater evenementen.

Op vrijdag 27 december 1996 is het Dorpshuis officieel geopend met aansluitend daaraan een weekend met diverse openingsactiviteiten.

In de loop der jaren is het gebruik van het Dorpshuis dermate toegenomen dat we genoodzaakt waren om het Dorpshuis verder uit te breiden.

In 2012 en 2013 heeft een grote verbouwing plaatsgevonden.

Zie hierover project:  MFC Lieshout.