De volgende projecten worden door ons begeleid of zijn reeds gerealiseerd

 • Haaren De gemeente Oisterwijk zoekt naar een passende invulling voor het voormalig gemeentehuis in Haaren. Het bestuur van Stichting Gemeenschapsaccommodaties Haaren heeft Antonis & Partners benaderd omdat zij behoefte heeft aan ondersteuning.
 • Son en Breugel In opdracht van de gemeente Son en Breugel het bestuur van stichting Dommelhuis (voorheen stichting Het Vestzaktheater) adviseren bij de opstart van het nieuwe MFA Dommelhuis in Son.
 • Spoordonk
 • Procesbegeleider tijdens de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapshuis en adviseur van het bestuur
 • Haaren  
 • Adviseur van het bestuur van cultureel centrum Den Domp.
 • Bladel In opdracht van de gemeente Bladel gedurende 6 maanden interimmanager van cultureel centrum Den Herd.
 • Cuijk
 • In opdracht van het bestuur begeleiding bij de bouw van nieuw multifunctioneel centrum in een voormalige kerk.
 • Nijnsel 
 • Adviseren cliënt bij mogelijke overname van de exploitatie van een gemeenschapshuis.
 • Beek en Donk
 • Opstellen plan voor een MFA tien behoeve van de gebruiksvergunning.
 • Beek en Donk
 • Begeleiding bij de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum.
 • Lieshout
 • Opstellen plan voor een MFA tien behoeve van de gebruiksvergunning.
 • Son en Breugel
 • In opdracht van het bestuur een rapport voor gemeente Son met aanbevelingen ten behoeve van de vervanging van het meubilair van het gemeenschapshuis.
 • Beek en Donk
 • In opdracht van woningstichting Laarbeek overname van het beheer van de ontmoetingsruimte van de Waterpoort.
 • Lieshout
 • Begeleiding van de bouw van compleet nieuw multifunctioneel centrum.
 • Beek en Donk
 • In opdracht van woningstichting Laarbeek overname van het beheer van de ontmoetingsruimte van de Waterpoort.
 • Grave
 • In opdracht van de gemeente Grave begeleiding bij de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum.
 • Beek en Donk 
 • Opzetten van een sociaal wijkrestaurant in de Waterpoort.
 • Mariahout 
 • Opstellen van een ontruimingsplan voor het gemeenschapshuis ten behoeve van de gebruiksvergunning.
 • Venlo 
 • In opdracht van aspirant-ondernemers onderzoek aanvraag subsidies voor nieuw op te starten horecabedrijf.
 • Mariahout 
 • Begeleiding bij de bouw van een nieuw gemeenschapshuis met gymzaal.
 • Lieshout
 • Overname beheer van een sporthal inclusief de exploitatie van de sportkantine.
 • Grave 
 • In opdracht van de gemeente Grave interim-management voor 5 gemeenschapsaccommodaties.
 • Aarle-Rixtel
 • In opdracht van stichting De Zorgboog het beheren van de ontmoetingsruimte van de Zonnetij.
 • Kaatsheuvel 
 • In opdracht van accountantskantoor in Tilburg  management ondersteuning van een restaurant.
 • Lieshout 
 • Overname beheer van het nieuwe Dorpshuis.
 • Beek en Donk
 • Op verzoek van gemeente Beek en Donk overname beheer van het ontmoetingscentrum.
 • Kaatsheuvel
 • In opdracht van de gevolmachtigde exploitant om de verkoop van het restaurant te begeleiden en af te handelen.
 • Helvoirt
 • Adviseren aspirant-ondernemer bij de overname van de exploitatie van een restaurant.
 • Tilburg
 • Management ondersteuning bestaand restaurant.
 • Uden
 • Opstellen ondernemersplan voor nieuw op te zetten multifunctioneel horecacentrum.
 • Venlo
 • Opstellen bedrijfsplan en management ondersteuning bij de exploitatie van de lunchroom. 
 • Bakel
 • Management ondersteuning nieuwe eigenaars van bestaand restaurant.
 • Blerick 
 • Opzetten van nieuwe lunchroom en management ondersteuning.
 • Best
 • Opstellen bedrijfsplan horecacentrum voor startende ondernemers.

 

De volgende projecten worden door ons begeleid of zijn reeds gerealiseerd
Voor uitgebreide informatie zie PROJECTEN