Opzetten van sociaal wijkrestaurant De Laarbikker in nieuwe acommodatie

Op 3 november 2010 was het wijkrestaurant van start gegaan in het voormalige Commanderij College in Beek en Donk. Het restaurant was 2 avonden in de week geopend van 16.30 - 20.00 uur. Omdat de grote keuken van het Commanderij College gebruikt kon worden bestond ook de mogelijkheid om met de deelnemers gezamenlijk te koken. Doordat het "oude" Commanderij College plaats moest maken voor een nieuwbouw verdween ook de grote keuken en moest uitgekeken worden naar vervangende ruimte voor de Laarbikker.

Projectdatum 1 september 2012 - 31 mei 2013
Functie Opzetten van wijkrestaurant de Laarbikker
Opdrachtgever bestuur stichting ViERBINDEN

Aangezien we toch bezig waren met het opzetten van het beheer van de ontmoetingsruimte in De Waterpoort is gekeken of huisvesting van de wijkrestaurant De Laarbikker daar mogelijk is.

Vervolgens is de keuken compleet aangepast zodat De Laarbikker daar - in verkleinde versie - kon worden ondergebracht. Omdat de afmeting van de keuken beduidend kleiner was dan voorheen is er voor gekozen dat men voor maximaal 25 deelnemers kan koken en dat het gezamenlijk koken met deelnemers niet meer mogelijk was. Daarnaast zijn de wettelijke HACCP eisen van dien aard dat voor de hygiëne de vaste vrijwilligers duidelijk zijn geïnstrueerd en het incidenteel mee laten koken van deelnemers, niet meer past gezien de strenge eisen.

Met ingang van 1 mei 2012 is wijkrestaurant De Laarbikker weer van start gegaan in De Waterpoort.