Lunchroom Blerick

In opdracht van Tonny Freriks Managementbureau is Antonis & Partners verzocht om begeleiden bij de totale opzet van een nieuwe Lunchroom in Blerick.

Projectdatum 20 april 1992 - 26 februari 1993
Functie Gedurende 1,5 jaar adviseren bij de opstart en begeleiding tijdens de beginperiode.
Opdrachtgever Tonny Freriks Managementbureau

In een leegstaand pand in het winkelcentrum van Blerick moest een nieuwe lunchroom worden opgezet.

Daarvoor is door Antonis & Partners eerst, samen met Freriks managementbureau een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daarnaast is er een ondernemersplan opgesteld.

Nadat de benodigde vergunningen waren afgegeven en was voldaan aan alle eisen, is Antonis & Partners begonnen met het opstellen van het programma van eisen.

Vervolgens is voor benodigde keuken inrichting en restaurant inventaris een begroting opgesteld en zijn diverse leveranciers benaderd voor offertes.

Overige zaken:

  • Exploitatie vergunning geregeld;
  • Terrasvergunning geregeld;
  • Afspraken met drankenleverancier(s) gemaakt;
  • Compleet assortiment dranken en keuken samengesteld;
  • Prijsbeleid (ondernemersplan) vastgesteld, bruto marges;   
  • Receptuur ontwikkeld;
  • Financiële administratie opgezet, kasregister geprogrammeerd;

Daarnaast was het door Antonis & Partners ontwikkelde managementsysteem voor de exploitant een belangrijk hulpmiddel om de omzetten, loonkosten en overige kosten maandelijks te kunnen bekijken om zodoende tijdig te kunnen bijsturen.