Ondersteuning van het bestuur van een bestaande MFA in Zuid-Brabant.

Het bestuur heeft Antonis & Partners verzocht hen te ondersteunen in de totale bedrijfsvoering. Op verzoek van het bestuur zal de naam en plaats van de accommodatie niet bekend gemaakt worden.

Projectdatum 4 december 2017 - 18 oktober 2018
Functie Ondersteuning bestuur en beheerder accommodatie.
Opdrachtgever Bestuur van bestaande accommodatie in gemeente in Zuid-Brabant

De beheerder van de accommodatie heeft behoefte aan ondersteuning in het beheer van de accommodatie.

De ondersteuning zal zich voornamelijk richten op:

 • Organisatiestructuur en personeelsbeleid
 • Functies en daarbij behorende functieprofielen
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Interne organisatie
 • Gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid gemeente
 • Toekomstvisie
 • Formuleren van het beleidsplan
 • Publiciteit en PR-plan
 • Verhuurbeleid en huurtarievenstelsel
 • Financieel beleid en opzet administratie