Restaurant Tilburg

Door een grote interne verbouwing waarbij verborgen verbreken naar voren kwamen zijn de bouwkosten veel hoger als begroot uitgevallen. Door deze verhoging van de kapitaalslasten diende de bedrijfsvoering door Antonis & Partners te worden doorgelicht. De exploitant in overleg met Van Boekel Accountants in Tilburg heeft ons tevens verzocht om managementondersteuning te bieden bij de totale bedrijfsvoering. Management ondersteuning was vooral gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management en de exploitatie. Er moest "grip" komen op de kosten en de organisatie. Kortom het resultaat moet verbeterd worden.

Projectdatum 28 februari 1996 - 1 juni 1997
Functie Gedurende 1,5 jaar de eigenaar ondersteunt bij de totale bedrijfsvoering.
Opdrachtgever Accountant in overleg met de exploitant

In opdracht van de accountant is de totale bedrijfsvoering onder de loep genomen.

Het bedrijfsplan is aangepast naar aanleiding van de verhoging van de kapitaalslasten. Dit betekende dat er kritisch gekeken moest worden naar de totale bedrijfskosten. Vooral de samenstelling van het personeelsbestand behoefde een herschikking van taken en verantwoordelijkheden.

Vervolgens is door ons een managementrapportage samengesteld zodat voor de exploitanten wekelijks de resultaten zichtbaar werden. Daar waar nodig zou nu tijdig kunnen worden bijgestuurd, vooral de personele kosten diende kritisch gevolgd te worden.

Om e.e.a. te toetsen is gebruik gemaakt van onze diensten;

  • Mystery visits
  • Mystery Calling   

Door het aanpassen van het totale personeelsbestand, het samenstellen van duidelijke functiebeschrijvingen en het bespreken van verantwoordelijkheden met het personeel zijn de loonkosten verder terug gebracht.

Door periodiek de bedrijfskosten door te nemen met de exploitant en daar waar mogelijk te verlagen zijn de bedrijfsresultaten vervolgens verbeterd.

Daarnaast is het door Antonis & Partners ontwikkelde managementsysteem voor de exploitant een belangrijk hulpmiddel om de omzetten, loonkosten en overige kosten maandelijks te kunnen bekijken om zodoende tijdig te kunnen bijsturen.