Interim Management Stichting Quadrant Grave

Stichting Quadrant beheerd 5 gemeenschapsaccommodaties in de gemeente Grave. Het toenmalige bestuur van Quadrant heeft de gemeente verzocht om Antonis & Partners in te mogen zetten bij de management ondersteuning. Quadrant beheerde op dat moment de volgende gemeenschaps accommodaties: • Katrien in het centrum van Grave; • ’t Trefpunt in Velp; • De Westhoek in Grave West; • ’t Dorpshuus in Esscharen; • Esterade in de wijk Estersveld.

Projectdatum 1 april 2009 - 27 november 2012
Functie Gedurende bijna 4 jaar adviseur van de Raad van Bestuur van stichting Quadrant.
Opdrachtgever Gemeente Grave en Raad van Bestuur stichting Quadrant.

De Raad van Bestuur van Quadrant heeft de gemeente verzocht om Antonis & Partners tijdelijk te mogen inzetten bij de ondersteuning van de totale bedrijfsvoering. Het was van belang dat de communicatie tussen Quadrant en de gemeente verder zou worden geoptimaliseerd.  

De volgende zaken zijn opgepakt:

  • doorlichten van de personele samenstelling en het herschikken taken
  • contacten met de gemeente verbeterd door middel van o.a. het opzetten van de BCF (Beleidsgestuurde Contract Financiering)
  • verantwoording subsidiegelden naar gemeente geoptimaliseerd
  • periodiek overleg met de gemeente opgestart
  • periodiek overleg met directie van Brabant Zorg over mogelijk beheer van het nieuw te bouwen MFC opgestart
  • nieuwe procedures opgezet en in werking gezet

Na enkele weken heeft het bestuur de gemeente op de hoogte gebracht dat zij met onmiddellijke ingang hun bestuursfunctie wilden beëindigen.

Samen met de gemeente heeft Antonis & Partners een interim-bestuur samengesteld. 

Vervolgens is de totale organisatie doorgelicht en zijn de knelpunten die zijn tegengekomen aangepakt. Er is van enkele personeelsleden afscheid genomen, verder zijn de taken van medewerkers aangescherpt en zijn enkele medewerkers binnen de organisatie van plaats gewisseld.

Omdat in Grave intussen het nieuwe Multifunctioneel Centrum gebouwd werd heeft Antonis & Partners namens de gemeente voortdurend overleg gehad met Brabant-Zorg over mogelijk beheer van het MFC door Quadrant.

Uiteindelijk heeft Brabant-Zorg in overleg met de gemeente het beheer van het MFC toch zelf op zich genomen.

Zie hiervoor:  Multifunctioneel Centrum Grave