Interim Manager Cultureel Centrum Den Herd Bladel

De gemeente Bladel heeft Antonis & Partners benaderd om als interim manager het door de gemeente opgesteld maatregelenplan uit te voeren.

Projectdatum 1 januari 2017 - 30 juni 2017
Functie Interim-manager Cultureel Centrum Den Herd
Opdrachtgever Gemeente Bladel

De raad heeft ingestemd met het maatregelenplan om te komen tot een sluitende exploitatie van Cultureel Centrum Den Herd in Bladel.

De interim-manager van Antonis & Partners is per 1 januari 2017 aangesteld voor het implementeren/uitvoeren van dit maatregelenplan.

 • Het implementeren van een eenduidige urenregistratie voor het gemeenschapshuis en voor de theateractiviteiten
 • Advies uitbrengen over de beloning van het voltallige personeel
 • Advies uitbrengen over de beloning van de beheerder (zakelijk leider)
 • Advies uitbrengen over de administratieve kracht, huidige inzet handhaven of administratie uitbesteden.
 • Advies uitbrengen over mogelijke vervanging van betaalde krachten door vrijwilligers
 • Plan van aanpak opstellen over de personele inzet m.b.t. de theateractiviteiten
 • Advies uitbrengen over het scholingsplan voor vrijwilligers
 • Advies uitbrengen over mogelijk andersoortig (commercieel) gebruik Den Herd
 • Opstellen van een theaterbegroting n.a.v. de jaarcijfers 2012 t/m 2016
 • Opstellen van een compleet Pr/Marketingplan
 • Opstellen van een sfeerplan rondom gebruik van de theaterfoyer en de ontmoetingsruimte
 • Plan van Aanpak opstellen bestuurlijke vernieuwing
 • Plan van Aanpak opstellen verbeteren ondernemerschap
 • Opstellen operationeel plan voor de beheerder (zakelijk leider)
 • Plan van Aanpak opstellen m.b.t. mogelijke uitbreiding te huisvesten functies
 • Plan van Aanpak opstellen voor het verbeteren van de totale efficiency

Taken daarnaast uitgevoerd:

 • Nieuwe functieprofielen opgesteld voor alle  bestuursleden
 • Nieuwe functieprofielen opgesteld voor het personeel
 • Huurdersadministratie verder geautomatiseerd
 • Kasadministratie verder geautomatiseerd
 • Meerjaren investeringsbegroting opgesteld
 • Meerjaren onderhoudsplan opgesteld

Verdere professionalisering in de organisatie doorgevoerd door meer planmatig en bedrijfsmatig te gaan werken.