Onderzoeken naar haalbaarheid beheer van de ontmoetingsruimte en het atrium in de Waterpoort

In het vervolg op de gesprekken tussen ViERBINDEN en de woningstichting Laarbeek in 2010 en 2011 is ViERBINDEN door de woningstichting verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om het beheer en de exploitatie ter hand te nemen van de ontmoetingsruimte en het atrium in het nieuwbouwcomplex de Waterpoort in Beek en Donk.

Projectdatum 24 mei 2012 - 11 september 2012
Functie Onderzoek naar mogelijkheden om de exploitatie en beheer van de ontmoetingsruimte en het atrium in de Waterpoort te gaan beheren.
Opdrachtgever Woningstichting Laarbeek

In het onderzoek zal ook gekeken moeten worden of het reeds bestaande wijkrestaurant de Laarbikker in afgeslankte vorm kan worden voortgezet in de Waterpoort.

Aangezien de ruimte waar de keuken in de Waterpoort kan worden gesitueerd beduidend kleiner is dan de bestaande keuken van het Commanderij College, waar al 2 jaar het wijkrestaurant de Laarbikker was ondergebracht, moest gekeken worden of het wijkrestaurant in afgeslankte vorm in deze ruimte kon worden ondergebracht.

Door subsidie van o.a. het OranjeFonds is de exploitatie gedurende de jaren 2011 en 2012 mogelijk geweest. Bij het wegvallen van deze subsidie is het maar de vraag of de Laarbikker levensvatbaar is en kan worden voortgezet. 

Eind augustus 2011 is geadviseerd dat exploitatie in een afgeslankte vorm in de Waterpoort mogelijk moet zijn.

Het bestuur van stichting ViERBINDEN heeft het voorstel vervolgens goedgekeurd. Met Woningstichting Laarbeek zijn verder afspraken gemaakt.

Zie:   Wijkrestaurant De Laarbikker.