Opzetten van een nieuw Multifunctioneel Centrum in Lieshout

Het in 1996 geopende Dorpshuis is in de loop van de jaren "uit zijn jasje gegroeid". Geregeld moest men verenigingen teleurstellen omdat de ruimtes veelal waren gereserveerd. De harmonie moest bij optredens podiumdelen bij huren omdat het bestaande podium te klein was geworden. Er was duidelijk behoefte aan het vergroten van de grote zaal en vergroten van de foyer. Daarnaast kwam ook de kantoorvleugel leeg staan omdat de kinderopvang in de nieuwe Brede school werd onder gebracht.

Projectdatum 1 augustus 2012 - 11 januari 2014
Functie Gedurende 1,5 jaar bouwbegeleiding bij de opzet van voorzieningencluster Lieshout
Opdrachtgever Bestuur stichting ViERBINDEN

Vooraangaand aan de verbouwing is in overleg met de gebruikers van het Dorpshuis een uitgebreid Plan van Eisen opgesteld.

De bibliotheek moest worden ondergebracht in het Dorpshuis en diende vanuit de foyer toegankelijk te zijn.

Om zoveel mogelijk de wensen van de gebruikers te kunnen realiseren in het nieuwe Dorpshuis hebben wij deze wensen steeds kenbaar gemaakt bij de diverse overleg momenten zoals bij het samenstellen van het schetsontwerp (SO), het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO);  

Tijdens de bouw is de exploitatie van het Dorpshuis gewoon door gegaan. Met de huurders is periodiek overleg gepleegd over de voortgang en er is gecommuniceerd via een Nieuwsblad waarin de diverse bouwtrajecten werden weergegeven.

Vervolgens is er geregeld overleg geweest met de organisaties die zouden worden ondergebracht in het Multi Functioneel Centrum (MFC).

 • Basisschool De Sprankel
 • Spring kinderopvang
 • Bibliotheek De Lage Beemden
 • Heemkunde ''Hof van Liessent"

De verbouwing heeft in 2 fases plaatsgevonden:

1. Nieuwbouw aan achterzijde van het Dorpshuis met:

 • nieuwe kleine zaal
 • nieuwe vergaderruimte 1e verdieping
 • huisvesting vaste ruimte voor de Heemkunde 1e verdieping

2. Nieuwbouw en verbouwing 2e fase:

 • nieuwbouw basisschool De Sprankel
 • vergroten van grote zaal Dorpshuis van 200 m2 naar 400 m2
 • vergroten van de foyer met voldoende ruimte voor 3 biljarts
 • opslagruimte creëren boven voormalig podium
 • bouw aan een ruimte voor de bibliotheek

Op zondag 11 januari 2014 is het Dorpshuis officieel in gebruik genomen. De officiële opening van het totale cluster Lieshout was op zaterdag 22 februari 2014.