Nieuwbouw van het Buurthuis in Mariahout

Het oude Buurthuis was erg gedateerd en voldeed zeker niet meer aan de gestelde eisen. Het was een voormalige blokhut van de plaatselijke scouting waarbij de jaren heen een muur omheen was gebouwd. Het gebouw was slecht geïsoleerd en voldeed zeker niet meer aan alle eisen zoals brandveiligheid. Door de gemeente was aangegeven dat nieuwbouw de beste oplossing zou zijn. Helaas is tijdens de bouwperiode de exploitatie door de gemeente tijdelijk stop gezet. Alle huurders hebben elders binnen Mariahout tijdelijke huisvesting gezocht.

Projectdatum 1 februari 2005 - 23 mei 2008
Functie Adviseren en begeleiden bij de nieuwbouw van het Buurthuis
Opdrachtgever Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek

Voorafgaand aan de bouw van een nieuw Buurthuis werden de volgende zaken uitgevoerd:

  • Opstellen van het PVE. (programma van Eisen);
  • Advies uitbrengen over de totale inrichtingseisen;
  • Tijdens de bouwperiode deel uitmaken van de bouwdirectie;
  • Begeleiden tijdens de oplevering van het nieuwe Buurthuis;
  • Nazorg na de bouwkundige oplevering.

Om de wensen van de gebruikers te kunnen realiseren in het nieuwe Buurthuis hebben wij deze wensen telkens besproken bij de diverse overleg momenten zoals bij het samenstellen van het schetsontwerp (SO), het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO);   

Tijdens de bouwperiode is de exploitatie van het Buurthuis tijdelijk gestopt. De gebruikers hebben onderdak gevonden in diverse hallen in Mariahout. 

Het Buuthuis is op 23 mei 2008 officieel in gebruik genomen.