Begeleiding bij de bouw van een nieuw Multifunctioneel Centrum in Cuijk

Op verzoek van de beheersstichting van het nieuwe multifunctioneel centrum De Valuwe in Cuijk zijn wij gevraagd de begeleiding van een nieuw te bouwen MFA te ondersteunen. Met het oog op de toekomst is er dringend behoefte aan extra ondersteuning bij de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie die gerealiseerd zal worden in de H. Jozefkerk in de wijk De Valuwe in Cuijk. Vooral om onze expertise welke wij door de jarenlange ervaring in het bouwen en verbouwen van gemeenschapsaccommodaties tot multifunctionele accommodaties hebben opgedaan, is door het stichtingsbestuur gekozen voor onze ondersteuning.

Projectdatum 1 september 2017 - 30 juni 2018
Functie Bouwbegeleiding nieuw MFA Cuijk
Opdrachtgever Stichtingsbestuur MFA De Valuwe Cuijk