Begeleiding bij de bouw van een nieuw Multi Functioneel Centrum van 3,2 mln in Grave

Op verzoek van de gemeente Grave zijn wij gevraagd de totale begeleiding van een nieuw te bouwen multifunctioneel centrum te ondersteunen. Met het oog op de toekomst was er vanuit het ambtelijk apparaat dringend behoefte aan extra ondersteuning bij de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie "Maaszicht" te Grave. Vooral om onze expertise welke wij door de jarenlange ervaring in het bouwen en verbouwen van gemeenschapsaccommodaties tot multifunctionele accommodaties hebben opgedaan, is door de gemeente Grave gekozen voor onze ondersteuning.

Projectdatum 18 januari 2009 - 25 oktober 2013
Functie Gedurende bijna 5 jaar adviseur gemeente voor het nieuw te bouwen Multi Functioneel Centrum (MFA) in Grave.
Opdrachtgever College B&W van de Gemeente Grave.

In de multifunctionele accommodatie diende de volgende zaken te worden ondergebracht:

 • een grote multifunctionele theaterzaal, te verdelen in 2 aparte zalen
 • aparte ruimte ten behoeve van een dansschool
 • een kantoor voor administratie van de beheersstichting
 • een multifunctionele (handarbeid)ruimte
 • diverse grote- en kleine vergaderruimtes
 • een kantoor t.b.v. het maatschappelijk werk
 • een kantoor t.b.v. IVN
 • regieruimte voor het bedienen van licht- en geluidsinstallatie van de theaterzaal

Naast de begeleiding tijdens het bouwproject was er ook behoefte aan extra managementondersteuning bij de conceptontwikkeling van een beheersstructuur voor het nieuwe MFA (multifunctioneel centrum)

Mogelijk zou het beheer ondergebracht worden bij stichting Quadrant die op dat moment voor de gemeente al 5 accommodaties beheerde in Grave.

De volgende taken werden uitgevoerd:

 • Opstellen van het PVE. (programma van Eisen)
 • Advies uitbrengen over de totale inrichtingseisen.
 • Tijdens de hele bouwperiode deel uitmaken van de bouwdirectie.
 • De Wethouder periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 • Begeleiden tijdens de oplevering van het MFC.
 • Nazorg na de bouwkundige oplevering

De start van de planvorming waarop Antonis & Partners zijn ingezet was op 18 januari 2009, de uiteindelijke oplevering van het totale project was op 25 oktober 2013.

Het totale proces heeft bijna 5 jaar in beslag genomen.