Opzetten van een nieuw Multi Functioneel Centrum in Beek en Donk

In 2007 is gestart met het onderzoek om te komen tot een volledig plan Voorzieningencluster Donk. Vervolgens zijn er verschillende plannen en schetsontwerpen gemaakt waarna in 2011 daadwerkelijk is gestart met de verbouwing van het Ontmoetingscentrum.

Projectdatum 23 juni 2008 - 27 september 2013
Functie Adviseren bij de verbouwing van het Ontmoetingscentrum naar een Multi Functioneel Centrum (MFC)
Opdrachtgever bestuur stichting ViERBINDEN

De volgende zaken werden gerealiseerd:

  • nieuwbouw van school De Raagten nabij het Ontmoetingscentrum;
  • het onderbrengen van de bibliotheek in een open verbinding met de foyer in het Ontmoetingscentrum;
  • het bijbouwen van 2 zalen van ieder 100 m2 ter compensatie van het wegvallen van 200m2 door de huisvesting van de bibliotheek;
  • het verplaatsen van de hoofdingang;
  • de grote sportzaal verbouwen tot gymzaal en het podiumgedeelte voor huisvesting van de boksschool;
  • aanpassen van de studioruimte van omroep Kontakt.

Voorafgaand aan de verbouwing is in overleg met alle gebruikers van het Ontmoetingscentrum een Plan van eisen opgesteld.

Om zoveel mogelijk de wensen van de gebruikers te kunnen realiseren in het nieuwe Ontmoetingscentrum hebben wij deze steeds kenbaar gemaakt bij de diverse overleg momenten zoals bij het samenstellen van het schetsontwerp (SO), het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO).

Tijdens de bouw is de exploitatie van het Ontmoetingscentrum gewoon door gegaan. Met de huurders is periodiek overleg gepleegd. Verder is er gecommuniceerd via een Nieuwsblad waarin de voortgang telkens werd weergegeven.

Het gebouw is op vrijdag 27 september 2013 officieel in gebruik genomen.