Adviseren van het bestuur van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren

Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren eigenaar van gemeenschapshuis Den Domp heeft dringend behoefte aan een (ver)nieuw(d) en toekomstbestendig gemeenschapshuis.

Projectdatum 1 mei 2023 - heden
Functie Adviseur
Opdrachtgever Bestuur van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren

Voor gemeenschapshuis Den Donk is in 2016 een traject gestart om dit toekomstbestendig te maken. 

Per 1 januari 2021 is het dorp Haaren onderdeel van de gemeente Oisterwijk. Daarmee is het voormalige
gemeentehuis in Haaren overbodig geworden en is gemeenschapshuis Den Domp als voorziening bij de
gemeente gekomen. 

De gemeente Oisterwijk zoekt naar een passende invulling voor het voormalig gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein 2 in Haaren.

Er dienen heldere afspraken gemaakt worden voor de toekomst tussen de gemeente Oisterwijk en Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren over eigendom, beheer en exploitatie van het toekomstige gemeenschapshuis in Haaren.

Het bestuur heeft Antonis & Partners benaderd omdat zij behoefte heeft aan ondersteuning.