Adviseren van het bestuur van stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk is bezig om een ontmoetingsplek te creëren voor en door inwoners van Spoordonk. De Bernadette Stichting Spoordonk die formeel eigenaar is van de gebouwen is bezig om de kerk om te bouwen naar een Dorpshuis en tegelijk is men bezig om daarnaast een nieuwe sportzaal te bouwen. De ontmoetingsplek voor en door inwoners van Spoordonk resulteert in meer sociale cohesie, het vergroot de leefbaarheid van het dorp, vergroot de betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten en zorgt ervoor dat Spoordonk haar belangrijkste voorzieningen behoudt. Het Dorpshuis en de sportzaal biedt ruimte aan sociaal, culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten binnen Spoordonk.

Projectdatum 1 september 2020 - 31 december 2021
Functie Adviseur en procesbegeleider
Opdrachtgever Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk

De Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk gaat beide accommodaties exploiteren.

Aangezien de bouw van het Dorpshuis medio januari 2021 zal worden opgeleverd is het zaak om het verbouwingsproces zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De sportzaal zal in februari 2021 opgeleverd worden.

Vooral om onze expertise welke wij door de jarenlange ervaring in het begeleiden bij het bouwen en verbouwen van gemeenschapsaccommodaties tot multifunctionele accommodaties hebben opgedaan, is door het stichtingsbestuur gekozen voor onze ondersteuning.

Antonis & Partners zal in opdracht van het bestuur als procesbegeleider de werkgroepen ondersteunen, de activiteiten coördineren en de voortgang bewaken.