Adviseren van het bestuur Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren

Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren beheert gemeenschapshuis Den Domp en de oude en nieuwe Sporthal in Haaren.

Projectdatum 26 september 2018 - 31 december 2019
Functie Adviseur van het bestuur
Opdrachtgever Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren

Voor gemeenschapshuis Den Donk is in 2016 een traject gestart om dit toekomstbestendig te maken. Het bestuur heeft Antonis & Partners benaderd omdat zij behoefte heeft aan ondersteuning op het exploitatievlak. Uitgaande van een positieve ontwikkeling t.a.v. de VerNieuwbouw zal de organisatie en het exploitatiemodel hierop afgestemd moeten worden.