Adviseren gemeente Gennep

Het verdwijnen van horecabedrijven in kleine kernen heeft negatieve gevolgen voor de lokale gemeenschappen. Het kan leiden tot een afname van sociale interactie, verminderde voorzieningen en verlies van lokale identiteit.

Projectdatum 1 juni 2023 - heden
Functie Adviseur
Opdrachtgever Gemeente Gennep

Zo ook in de gemeente Gennip waar horecabedrijven verdwijnen waardoor verenigingen soms op straat komen te staan en op zoek moeten naar een nieuwe locatie.   

In Milsbeek heeft de uitbater van een horecabedrijf aangegeven eind dit jaar te stoppen met de exploitatie.

De gemeente is aan het onderzoeken of het pand als multifunctionele accommodatie behouden kan worden en heeft Antonis & Partners verzocht daarvoor een exploitatiebegroting te maken.