Keuze voor het Dommelhuis zorgt voor onoplosbare problemen bij het CMD

Publicatiedatum: woensdag 24 april 2024
De politiek uit openlijk twijfels over de geschiktheid van het Dommelhuis als locatie voor het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Dit werd duidelijk tijdens een overleg over de voortgang van het CMD.

Ondanks de stappen die het CMD heeft gezet om efficiënter te werken en de kosten onder controle te houden, blijkt één groot probleem in de huidige situatie onoplosbaar: het waarborgen van veiligheid en privacy op de huidige locatie.
Hoewel wethouder Grevink aangaf dat er al veel verbeterd was op het gebied van privacy, erkende hij dat de gedachte aan een andere locatie ook bij hem opkwam.

De samenwerking met andere gebruikers in het Dommelhuis verloopt goed, maar de gewenste aanpassingen van het CMD kunnen niet worden doorgevoerd in het gebouw. Volgens wethouder Grevink zijn deze aanpassingen niet wenselijk omdat ze van het open karakter van het Dommelhuis een gesloten gebouw zouden maken.
De huidige setting van het CMD in het Dommelhuis leidt vaak tot onwerkbare situaties, vooral bij vertrouwelijke gesprekken met cliënten. Ondanks de aanpassingen is er geen zicht op een oplossing, waardoor een andere locatie de enige haalbare optie lijkt voor het CMD. Wethouder Grevink is van mening dat de ingeslagen weg van verbeteringen binnen het CMD moet worden voortgezet, maar betwijfelt of dit moet gebeuren op de huidige locatie in het Dommelhuis.

Naast privacy en veiligheid is ook de toegankelijkheid van het CMD, dat zich op de eerste etage van het Dommelhuis bevindt, een onderwerp van zorg.

Bron: DeMooiSonenBreugelkrant

Keuze voor het Dommelhuis zorgt voor onoplosbare problemen bij het CMD
Antonis & Partners is een onafhankelijk adviesbureau wat gespecialiseerd is in het begeleiden van beheerders en besturen van gemeenschapshuizen en culturele centra.