Het Dommelhuis in Son en Breugel is nu al een echt gemeenschapscentrum

Publicatiedatum: zaterdag 11 februari 2023
Na jarenlange politieke touwtrekkerij en een twee jaar durende verbouwing van de oude Sint-Petrus’ Bandenkerk was het in de zomer van vorig jaar eindelijk zover: het nieuwe Dommelhuis opende zijn deuren. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en erg benieuwd naar de eerste ervaringen van de vele organisaties die er gehuisvest zijn, en natuurlijk naar de indrukken van het publiek.

Al meteen vanaf de opening trok het Dommelhuis vele bezoekers die ook nieuwsgierig waren naar het resultaat van de grote verbouwing. De wat oudere bezoekers waren blij dat hun oude kerk alsnog behouden was gebleven omdat zij er mooie herinneringen aan hadden, zoals een communie, een bruiloft of een uitvaart. Zij konden het erg waarderen dat het oorspronkelijke gebouw niet gesloopt was en nu een modern jasje had gekregen, en waar mensen elkaar nog steeds kunnen ontmoeten.

Een andere groep bezoekers liet duidelijk weten dat zij aanvankelijk behoorlijk sceptisch tegen de hoge investeringen van de verbouwing hadden aangekeken en nu alsnog blij verrast waren met de mooie uitstraling en het veelzijdig gebruik van het Dommelhuis.

De gemeente is eigenaar van het gebouw en verhuurt delen aan de bieb, het CMD, drie muziekscholen, Radio Son&Breugel, harmonie Pro Honore et Virtute, en natuurlijk het Vestzaktheater. De voormalige Stichting Vestzaktheater werd de nieuwe Stichting Dommelhuis met onder andere de taak om het gehele gebouw te beheren. De voormalige beheerder van het Vestzaktheater Maurice Peters werd de nieuwe manager en derhalve eindverantwoordelijk voor de gang van zaken.

Volgens Maurice was zeker het begin een hectische tijd. Binnen enkele dagen moest de verhuizing plaatsvinden van alle gebruikers. En plotseling moesten zij samenwerken met de andere gebruikers en wennen aan ieders eigen cultuur en gewoontes. Inmiddels weet men elkaar te vinden en werd een structureel gebruikersoverleg opgestart.

Kinderziektes
“ In een nieuw gebouw heb je altijd kinderziektes, dat kan niet anders. Om te beginnen was er een grote lekkage in het dak, die inmiddels gelukkig is verholpen. De ingangsdeuren waren niet geschikt voor rolstoelgebruikers en voorlopig werd een aparte deur daarvoor ingericht, maar uiteindelijk zullen de twee hoofddeuren aangepast worden. Het CMD had van het begin af aan last van de wijze waarop de spreekkamers ingericht zijn en waar hun cliënten te weinig privacy ervaren. Ook dit probleem zal de gemeente oplossen. De ruimtes van de muziekscholen hebben geen voldoende geluidsdichte wanden en dat zorgt voor overlast bij andere gebruikers. Het is de bedoeling om deze wanden aan te passen”, aldus Maurice.

Samen met drie betaalde medewerkers en 10 tot 15 vrijwilligers runt hij het gebouw, het theater en het café. Tijdens optredens worden tijdelijke krachten voor de bediening ingehuurd. Maurice is bijzonder verheugd met de hulp van de jongeren van het project Carrousel. Deze jongeren hebben een verstandelijke of lichamelijke beperking en worden begeleid bij het werken in het Dommelhuis.

Cultuur en ontmoeting
Volgens Maurice, die vroeger een eigen ICT-bedrijf had en altijd betrokken is geweest bij het organiseren van culturele activiteiten, zal het mogelijk moeten zijn dat het Vestzaktheater en de bar eigen inkomsten verwerven naast de structurele bijdrage van de gemeente. “Wij beschikken nu over een professionele licht- en geluidsinstallatie in een multifunctionele theaterzaal en een ruime foyer met een bar. Inmiddels hebben al concerten plaatsgevonden tijdens Ons Dorp Live en van de coverband U2. In de theaterzaal hebben we al drie afscheidsbijeenkomsten mogen faciliteren en er zijn al plannen om ook films te gaan draaien. Om misverstanden te voorkomen: wij zijn geen horeca en ons café is alleen beschikbaar voor de mensen die hier komen voor een activiteit of optreden. En moet je kijken wat er allemaal gebeurt in ons centrum: elke ochtend houdt de seniorenraad een spreekuur voor ouderen en elke middag is er een bijeenkomst van Archipel. Son en Breugel Verbindt vergadert hier regelmatig en dat geldt ook voor de Goede Doelen Week-organisatoren. De Zonne-energieclub komt hier regelmatig, er zijn yoga- en mindfulness-sessies en verschillende bandjes en orkesten komen hier repeteren.”

De harmonie
Hans Waals, voorzitter van harmonie PHEV, is zeer te spreken over de relatie met de gemeente tijdens de ontwerpfase, waardoor er gezamenlijk goed werd gezorgd voor het uiteindelijke fantastische resultaat. Een centrum met multifunctionele ruimtes waar de vijf orkesten goed kunnen oefenen en optreden en muzieklessen gegeven kunnen worden. Inmiddels is de vloer van de theaterzaal al vervangen, hetgeen de zaal duidelijk meer cachet geeft. Op het moment van dit interview was het grote orkest aan het repeteren voor een concert op Koningsdag en dat zou buiten voor het Dommelhuis of binnen in de foyer kunnen plaatsvinden. “De wanden van de muziekstudio’s zijn niet voldoende geluidswerend, maar dat begrijpt de gemeente ook, en er zal gezocht worden naar een oplossing. Als harmonie zijn wij erg blij met de nieuwe huisvesting en wij zien ook mogelijkheden om samen projecten te doen met de bibliotheek en het Vestzaktheater. Wij missen nog wel meer aanbod voor onze jeugd die de weg naar het Dommelhuis nog niet zo vaak weet te vinden”, aldus Hans Waals.

Radio Son&Breugel
Han Muller, die eerst achter in het oude Vestzaktheater zat met zijn studio, is ontzettend blij met de verhuizing naar het Dommelhuis. Een gebouw met een open uitstraling, een foyer plus bieb en een balie. Dit bij elkaar zorgt voor reuring en hij is ervan overtuigd dat hier nog vele mooie initiatieven op cultureel gebied ontwikkeld zullen worden. Hij noemt het een ‘ideale broedplek’.

De bibliotheek
Volgens de directeur van bibliotheek Dommeldal, Luc Pruijn, hebben ze lang moeten wachten op een biebwaardige locatie in Son en Breugel. En hij ziet nu al een duidelijke toename van het aantal bezoekers van de bieb die veel zichtbaarder is geworden vergeleken met het voormalige onderkomen. “In het Dommelhuis kunnen wij onze visie op de bieb van de toekomst daadwerkelijk vormgeven, want het gaat al lang niet meer om alleen boeken lenen, maar steeds meer om ontmoeting, voorlezen en combinaties met culturele activiteiten. De open foyer met de leeshokjes en de zittafels werkt uitnodigend en past precies bij onze ambitie. Wij helpen tegenwoordig mensen ook met andere zaken zoals het IDO (Internet Digitale Overheid) waar bezoekers o.a. kunnen leren hoe zij een aanvraag kunnen doen bij een instantie of een account aanmaken. Onze bibliotheek heeft onlangs een subsidie ontvangen van het Fonds Cultuurparticipatie en die willen we graag gebruiken om samen met onze partners in het Dommelhuis projecten te realiseren”, aldus Luc Pruijn.

Het gebouw
Over de opzet en de inrichting van het gebouw waren de meningen in de ontwikkelfase zodanig verdeeld dat het Vestzaktheater in eerste instantie weigerde om mee te gaan verhuizen. Vooral dankzij de deskundige inbreng van Pieter Foolen (op vrijwillige basis) werd de inrichting van de theaterzaal alsnog aangepast conform de wensen van het toenmalige bestuur van Stichting Vestzaktheater. Chris Spooren (inmiddels gepensioneerd) was namens de gemeente de projectleider van de verbouwing en hij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat alle gebruikers konden instemmen met de opzet van het Dommelhuis. Volgens manager Maurice Peters verloopt de samenwerking met de gemeente nu prima.

De ontwerpers van de verbouwing van het bureau INBO zijn tevreden met het resultaat. Zo is de gevel van het van oorsprong vrij dichte gebouw opengewerkt met glas, waardoor het een etalagefunctie bekleedt voor het theater en de bibliotheek. Doordat van buitenaf zichtbaar is wat er binnen gebeurt, wordt de drempel om naar binnen te gaan lager. In het dak is een lichtstraat aangebracht voor extra daglicht van bovenaf, en de verticale ramen aan de zijkant van de kerk zijn behouden.

En het verleden van de kerk komt op een speelse wijze alsnog tot zijn recht. In de voorgevel boven de entree is de processie van Petrus uitgebeeld en binnen in de vloer worden oude relieken onder een glasplaat tentoongesteld. Voormalige kerkgangers die nog de biecht hebben meegemaakt, kunnen herinneringen ophalen in de treinzitjes aan de zijkant in de foyer, waar met een knipoog naar de biechthokjes schuifluikjes in de tussenschotten zijn gemaakt om contact te maken met de andere persoon in het treinzitje. Wellicht een aanrader voor mensen die anoniem terecht willen kunnen bij een moderne biechtvader, tegenwoordig hulpverlener genoemd.

Samenvattend mag geconcludeerd worden dat ons Dommelhuis een mooie versie van de oude kerk is geworden, waar heel veel gebeurt en waar de mensen graag komen. Een geweldige aanwinst voor ons dorp.

Bron: MooiSonenBreugel krant

Het Dommelhuis in Son en Breugel is nu al een echt gemeenschapscentrum
Antonis & Partners is een onafhankelijk adviesbureau wat gespecialiseerd is in het begeleiden van beheerders en besturen van gemeenschapshuizen en culturele centra.