Belangrijke stap voor nieuwbouw Gemeenschapshuis aan de Markt Bladel

Publicatiedatum: zaterdag 28 mei 2022
Op 10 mei jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel besloten om aan Moeskops’ Bouwbedrijf uit Bergeijk opdracht te gaan geven om samen met het Projectteam Den Herd-gemeente en het ontwerpteam (GROUPA architecten en Abt Ingenieursbureau), het ontwerp voor een Gemeenschapshuis aan de Markt van december 2021 zonder wezenlijke wijzigingen te optimaliseren.

Dit proces met Moeskops’ Bouwbedrijf eindigt in het najaar van 2022 en pas als (dan) in gezamenlijkheid is vastgesteld dat het ontwerp zonder wezenlijke wijzigingen kan worden gerealiseerd volgt definitieve gunning aan Moeskops’ Bouwbedrijf voor realisatie van het Gemeenschapshuis aan de Markt.

Deze extra stap in het aanbestedingsproces is in de huidige (bouw)grondstoffenmarkt noodzakelijk. Het kost wel extra tijd (6 maanden) waardoor de opleverdatum verschuift naar 1 juli 2024 maar dat heeft als voordeel dat het ontwerp samen met een aannemer grondig wordt beoordeeld en voorbereid in afwachting van definitieve gunning voor de realisatie van het Gemeenschapshuis aan de Markt.

Bron: Bestuur gemeenschapshuis Den Herd

Belangrijke stap voor nieuwbouw Gemeenschapshuis aan de Markt Bladel
Antonis & Partners is een onafhankelijk adviesbureau wat gespecialiseerd is in het begeleiden van beheerders en besturen van gemeenschapshuizen en culturele centra. Daarnaast heeft Antonis & Partners ruime ervaring bij het ondersteunen van gemeenten over het beheer van de gemeenschapshuizen en bij de opzet van multifunctionele accommodaties.