Werkzaamheden ViERBINDEN naar LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek

Publicatiedatum: maandag 4 mei 2020
Op 19 november 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de subsidierelatie met Stichting ViERBINDEN te beëindigen en de taken onder te brengen bij twee andere organisaties. Stichting Dorpshuizen Laarbeek wordt verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de gemeenschapshuizen. LEVgroep gaat de welzijnstaken uitvoeren. Deze week gaan LEVgroep en Stichting Dorpshuizen officieel aan de slag.

Voorbereidingen
In december zijn de voorbereidingen gestart om de taken aan deze organisaties over te dragen. LEVgroep, Stichting Dorpshuizen Laarbeek, de gemeente en ViERBINDEN hebben samen hard gewerkt om deze overgang goed en snel te laten verlopen. Dit is door iedereen positief opgepakt, waardoor dit ook is gelukt. De medewerkers en de directie van Stichting ViERBINDEN zijn vanzelfsprekend actief betrokken geweest bij het voorbereidingsproces. Op 1 april waren alle stukken klaar. Op 1 mei is ook het juridische deel afgerond en kunnen LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek op volle kracht vooruit. Een resultaat om trots op te zijn!

Wat betekent dit voor de dienstverlening aan de inwoners van Laarbeek?
Voor de inwoners verandert er vooralsnog niets. De dienstverlening, de huidige openingstijden en de bestaande voorzieningen blijven hetzelfde. De overname door LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek heeft hier geen invloed op. Mogelijk worden er op een later moment wel zaken gewijzigd. Deze wijzigingen worden dan op tijd gecommuniceerd.

Samenwerking LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek
De LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek hebben samen de ambitie om de verbinding tussen de welzijnstaken en het accommodatiebeheer te versterken en dichter bij elkaar te brengen. Door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, willen ze de verbindingen tussen inwoners versterken en de betrokkenheid van inwoners vergroten. Zo krijgen de bestaande dorpshuizen een nog betere gemeenschapsfunctie. De dorpshuizen transformeren tot huiskamers waar inwoners zich thuis voelen, hun zorgen en ideeën kunnen uiten en mee kunnen doen aan activiteiten. Op dit moment is dat natuurlijk lastig, omdat de dorpshuizen gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen. Als de maatregelen ruimte geven om weer voorzichtig op te starten, kan hier een begin mee worden gemaakt.

LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek gaan actief samenwerken met inwoners, gebruikers en verenigingen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Ondanks dat de meeste gezichten bekend zijn, omdat de medewerkers van ViERBINDEN bij LEVgroep aan de slag gaan, zullen de medewerkers en besturen van de organisaties zich voorstellen. Zodat iedereen weet wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe ze te bereiken zijn. Ze horen dan ook graag welke behoeften er zijn en welke ideeën er leven in de samenleving. Hoe en wanneer dit gebeurt, is door de coronamaatregelen ook nog even onzeker.

Welzijnsmedewerkers van de LEVgroep gaan meer dan voorheen in de dorpshuizen werken en zijn daar zichtbaar aanwezig om te zorgen dat inwoners worden ondersteund in het zelf doen en samen doen. De LEVgroep is al onderdeel van het Sociaal Team Laarbeek en van het leefbaarheidsnetwerk. De LEVgroep zit in de lokale werkgroep en stuurgroep “Verbinden en verstevigen”, in het kader van aanpak armoede en laaggeletterdheid. Dit betekent dat de LEVgroep al een sterke verbinding heeft met de samenleving van Laarbeek. Stichting Dorpshuizen is sterk verankert in de kernen en heeft nauwe contacten met inwoners en gebruikers.

Voor de stichting is een nieuwe website ontwikkeld: www.dorpshuizenlaarbeek.nl.

 

Bron: De MooiLaarbeekkrant

Werkzaamheden ViERBINDEN naar LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek