Voortgang verbouwing kerk naar Dorpshuis Spoordonk

Publicatiedatum: zondag 22 november 2020
Binnenkort zal het nieuwe Dorpshuis in de voormalige kerk van Spoordonk worden opgeleverd. Op verzoek van het bestuur van stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk is Antonis & Partners al in september gevraagd om het bestuur en de werkgroepen als procesbegeleider te ondersteunen, de activiteiten te coördineren en de voortgang te bewaken.

Intussen zijn de werkzaamheden in vergevorderd stadium.

Om de vloerverwarming in de kerk - die intussen omgebouwd is naar het nieuwe Dorpshuis van Spoordonk - goed te kunnen laten functioneren waren er 27 boringen van maar liefst 80 meter diep nodig. Met behulp van een gigantische stellage zijn deze voorzieningen intussen aangebracht. In oktober hebben de werkzaamheden rondom de grondboringen plaatsgevonden.

In de kelder is de complete technische installatie aangebracht voor de ventilatie, luchtverwarming en de warmte terugwinunit (WTW)

Nu wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van het interieur en worden er nog aanvullende voorzieningen getroffen rondom de elektra installatie. 

De bar in ontmoetingsruimte 't Kleine Deel is intussen geplaatst en moet nog verder worden afgewerkt, de ruimte is door vrijwilligers schoongemaakt.

Het grootste gedeelte van het meubilair is aangekocht en zodra de oplevering heeft plaatsgevonden kan begonnen worden met de inrichting en aankleding van alle ruimtes.

Op het bestuurlijke vlak zijn intussen ook stappen gezet om voldoende grip te krijgen op de exploitatie van het nieuwe Dorpshuis.

 

Voortgang verbouwing kerk naar Dorpshuis Spoordonk
Antonis & Partners is een onafhankelijk adviesbureau wat gespecialiseerd in het begeleiden van besturen van gemeenschapshuizen en culturele centra inzake het beheer. Daarnaast ondersteunen zij gemeenten bij de opzet van multifunctionele accommodaties.