Nieuw bestuur Stichting Dorpshuizen Laarbeek kijkt vol vertrouwen de toekomst in

Publicatiedatum: donderdag 18 juni 2020
De dorpshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout vallen sinds 1 mei onder verantwoordelijkheid van Stichting Dorpshuizen Laarbeek. Na de opheffing van ViERBINDEN en het splitsen van de taken naar enerzijds LEVgroep (welzijnstaken) en Stichting Dorpshuizen Laarbeek, wil het nieuwe bestuur van die laatste stichting vooral naar de toekomst kijken.

De Laarbeekse dorpshuizen willen voor alle inwoners dé huiskamer van het dorp zijn.

Daarbij werken zij vanuit vijf speerpunten: Kerngericht werken; Zorgen voor een sterke sociale basis; de huiskamer van het dorp is het sociaal cultureel ontmoetings- en informatiepunt; de dorpshuiskamer werkt (voorzieningen nodigen uit zodat ontmoeting en verbinding tussen mensen en activiteiten actief wordt gestimuleerd); iedereen kan meedoen in de buurt en wijk.

Het nieuwe bestuur bestaat voor nu uit zes personen. "Maar de foto is nog niet compleet. Graag zouden we nog iemand uit Beek en Donk zien die de uitdaging mee aan wil gaan”, vertelt bestuurslid Bennie Rooijackers.

Johan van der Heijden is de voorzitter. Verder bestaat het bestuur uit Kathy Mucha (secretaris), Tini van Vijfeijken (penningmeester), Marian Dinnessen en Frans Habraken. Daarnaast is Joost van Wijk de manager van de dorpshuizen.

De Dorpshuizen mogen langzaamaan steeds weer wat meer open, nu de maatregelen rondom het coronavirus beetje bij beetje versoepeld worden. Dat door het coronavirus een valse start is gemaakt, daar denkt de stichting niet teveel aan. "Iedereen wil vooruit, ook de medewerkers. We merken dat iedereen vertrouwen heeft in deze groep. We willen allemaal een bijdrage gaan leveren aan het slagen van de dorpshuizen.”

Johan van der Heijden: "De bevolking weet de huizen al wel te vinden. Het is nu van belang dat toekomstige gebruikers de dorpshuizen ook gaan vinden. Zeker in Beek en Donk is daar nog veel te winnen. Samen met de LEVgroep gaan we zaken aanbieden. Onder meer voor mensen voor wie het nu wat lastiger is om mee te doen in de maatschappij. Het is goed om mensen te ontmoeten. Als er in een dorps een centrale plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, genereert dat ook weer nieuwe activiteiten.”

Volgens de stichting is het ook van belang dat de medewerkers, die vaak het gezicht van de dorpshuizen zijn mede invulling gaan geven aan het slagen. "Klantvriendelijk en benaderbaar. Mensen moeten zomaar binnen kunnen stappen en hun vragen stellen. Mensen ervaren zo dat ze van betekenis kunnen zijn en dat ook zij een rol van betekenis vervullen in de maatschappij.”

Naast dat de medewerkers van de LEVgroep ook zichtbaarder moeten worden in de dorpshuizen, hoopt de stichting dat ook de gemeente invulling hieraan gaat geven.
Voor de actuele openingstijden van de dorpshuizen, kijk op www.dorpshuizenlaarbeek.nl.

Bron: De MooiLaarbeekkrant

Nieuw bestuur Stichting Dorpshuizen Laarbeek kijkt vol vertrouwen de toekomst in