Gemeente Bladel kiest voor Den Herd voor ontwerpvisie GROUP A

Publicatiedatum: zondag 1 november 2020
Op 6 oktober jongstleden heeft het college van Burgemeester en Wethouders architectenbureau GROUP A uit Rotterdam de opdracht gegund voor de verbouwing van het voormalige Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel tot een nieuw gemeenschapshuis Den Herd.

Het college kwam tot deze keuze na advies van een beoordelingscommissie waarin ook het bestuur van gemeenschapshuis Den Herd was vertegenwoordigd. De gemeente Bladel en Den Herd hebben GROUP A geselecteerd uit een totaal van 28 architectenbureaus.

Beste vertaling

Wethouder Davy Jansen is verguld: “GROUP A heeft het beste de inhoudelijke ambities van gemeente en Den Herd vertaald naar een visie voor het voormalige Rabobankgebouw”.

René Heijmans, voorzitter van Den Herd, vult aan: “Daarbij hebben zij goed gekeken naar zowel het pand zelf als de omgeving. Zoals bijvoorbeeld de centrale ‘connector’, die de verschillende gebruikers en functies in het pand verbindt en zorgt voor een open verbinding naar de Markt.’’

Van visie naar ontwerp voor de zomer van 2021

De ontwerpvisie van GROUP A geeft een ontwerprichting aan en is dus niet te vergelijken met een schetsontwerp of een voorlopig ontwerp. De komende weken werken Den Herd en de gemeente daarom samen met eindgebruikers, de Seniorenvereniging Bladel, dagopvang De Goei Plak en de architect aan het definitieve programma van eisen. Daarna presenteert GROUP A in de verschillende ontwerpstadia haar ontwerpen en bespreekt ze die met alle belanghebbenden; van gebruikers tot de om- en aanwonenden van het voormalige Rabobankgebouw/de Markt.

Wethouder Jansen: “Voor de omwonenden van de huidige locatie van Den Herd geldt dat zij in een later stadium worden betrokken bij de nieuwe invulling van deze locatie. Daarvoor zijn nu nog geen concrete plannen.”

De gemeente en Den Herd hopen het ontwerpproces voor de zomer van 2021 te hebben afgerond waarna met de aanbesteding van de bouw kan worden begonnen. Begin 2022 is de wens te kunnen starten met de daadwerkelijke verbouwing.

Bron: Gemeente Bladel

Gemeente Bladel kiest voor Den Herd voor ontwerpvisie GROUP A
In 2017 was Antonis & Partners als interim-manager door de gemeente Bladel aangesteld voor het implementeren/uitvoeren van het maatregelenplan bij Den Herd. Antonis & Partners is een onafhankelijk adviesbureau wat gespecialiseerd in het begeleiden van besturen van gemeenschapshuizen en culturele centra inzake het beheer en ondersteunen gemeenten bij de opzet van multifunctionele accommodaties.