Dorpshuizen en wijkcentra getroffen door maatregelen Corona-virus

Publicatiedatum: dinsdag 31 maart 2020
De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land.

De dorpshuizen en wijkcentra hebben hun activiteiten moeten staken, waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. De LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen) maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen en wijkcentra. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk.

Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de grote groep die het dorpshuis of wijkcentum draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting!

Het heeft de LVKK zeer verbaasd dat de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, moet zeer snel die van de dorps- en buurthuizen worden toegevoegd. Voor de toekomst van deze belangrijke voorzieningen voor dorpen en wijken is deze verruiming noodzakelijk.

Bron: LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen)

Dorpshuizen en wijkcentra getroffen door maatregelen Corona-virus
Antonis & Partners is een onafhankelijk adviesbureau wat gespecialiseerd in het begeleiden van besturen van gemeenschapshuizen en culturele centra inzake het beheer en ondersteunen gemeenten bij de opzet van multifunctionele accommodaties.