"Dorpshuizen de plek om verbinding met de inwoners te maken"

Publicatiedatum: woensdag 6 mei 2020
Als de deuren van de dorpshuizen hopelijk weer snel opengaan, zullen bezoekers en gebruikers op het eerste oog niet zo veel merken. Maar dat zal als het aan Johan van der Heijden (voorzitter Stichting Dorpshuizen Laarbeek) snel veranderen. "Er moet weer leven in de brouwerij gaan komen

Doordat mensen elkaar zien en spreken moeten dorpshuizen gaan leven. Dorpsondersteuners en jongerenwerkers moeten zichtbaar zijn op die plekken. Dorpshuizen zijn bij uitstek de plekken om verbinding te maken tussen en met de inwoners.”

Zittend op een bankje in de zon voor het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, op ruime afstand van elkaar, vertelt Van der Heijden bevlogen over de plannen die de stichting heeft voor de dorpshuizen. Sinds 1 mei is ViERBINDEN niet meer. De taken van de welzijnsorganisatie zijn gesplitst. De LEVgroep heeft alle welzijnstaken overgenomen. Stichting Dorpshuizen Laarbeek het beheer van de gemeenschapshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

De start van de stichting was er een van de lange adem. Na het bericht medio 2019 dat de gemeente Laarbeek de taken van Vierbinden wilde onder brengen bij een robuustere organisatie ontstond er al vrij snel een kritische stroming als het ging om de exploitatie van de gemeenschapshuizen. "Ik spreek veel mensen. Ook gebruikers van de gemeenschapshuizen zoals verenigingen en bestuurders. Daar werd veel gemopperd. ‘Waar gaat dit naar toe? Wordt het commercieel? Moeten we meer gaan betalen?’ Het waren zoveel signalen dat we daar iets mee moeten doen vond ik.”

Dat Van der Heijden zich opwierp als de voorman van het tegengeluid is niet zo verwonderlijk. Twaalf jaar lang was hij voorzitter van Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek, voordat deze in 2012 opging in ViERBINDEN en van 2012 tot 2016 was hij ook nog eens voorzitter van deze Laarbeekse Welzijnsorganisatie.

Er ontstond een burgerinitiatief om het beheer van de gemeenschapshuizen los te koppelen van de taken die naar de LEVgroep zouden gaan. "De gemeente streeft naar meer regie bij burgers. We moeten ook meer voor elkaar zorgen. Het onderbrengen van de gemeenschapshuizen bij een grote organisatie staat daar haaks op. Zorg dat inwoners kunnen beslissen over hun eigen middelen. Gemeenschapshuizen zijn het middel, dé plek om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien.”

Nadat er vanuit de gemeente aanvankelijk eerst weerstand was tegen het plan, draaide men bij en kreeg de stichting van de gemeenteraad groen licht. "Het was hard werken. Wij hebben een bepaalde visie en al snel ben ik met Jasper Ragetlie, bestuurder van de LEVgroep gaan praten. We konden het goed met elkaar vinden. Hij gaf ook aan dat zij minder expertise hadden in het beheer van gemeenschapshuizen. Daar ligt onze kracht, die van hun bij het welzijnswerk. 1 + 1 is dan 3. We willen samen zorgen dat mensen weer van betekenis kunnen zijn, dat we ze perspectief kunnen bieden.”

Samen hebben de twee partijen speerpunten uitgewerkt voor 2020 en 2021. Kerngericht werken; Zorgen voor een sterke sociale basis; de huiskamer van het dorp is het sociaal cultureel ontmoetings- en informatiepunt; de dorpshuiskamer werkt (voorzieningen nodigen uit zodat ontmoeting en verbinding tussen mensen en activiteiten actief wordt gestimuleerd); iedereen kan meedoen in de buurt en wijk.

Dat de dorpshuizen door het coronavirus nu gesloten zijn, zorgt voor een kleine valse start. Maar Van der Heijden ziet het niet als een onoverkomelijk probleem. "We krijgen subsidie en omzet is ook een belangrijke bron van inkomsten. Maar omdat we nu niet open zijn, zijn de kosten ook laag (geen energie, inkoop, huur). Het is lastig maar niet onmogelijk. Hopelijk kunnen we snel weer open, en daar hebben we ook alles voor ingericht. Mensen moeten weten dat we het samen tot een succes moeten brengen.”

 

Bron: De MooiLaarbeekkrant

"Dorpshuizen de plek om verbinding met de inwoners te maken"