Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning uit Beek en Donk gaat zich beraden over de toekomst

Publicatiedatum: woensdag 19 februari 2020
Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning uit Beek en Donk gaat de komende tijd uitzoeken waar de toekomst ligt van de harmonie. "Onze vereniging zal zich nu moeten beraden over vervolgstappen en gaat een aantal scenario's onderzoeken die toekomstbestendig moeten zijn, zowel voor de korte als de lange termijn", sprak voorzitter Pierre Heesakkers dinsdagavond in de commissie Sociaal Domein.

Daar werd gesproken over de ontstane situatie nadat onlangs bekend werd dat de verhuizing van O&U naar het Ontmoetingscentrum, of het renoveren van het huidige, sterk verouderde, onderkomen (Muziekcentrum 't Anker) niet door kon gaan.

De gemeenteraad heeft eerder namelijk bepaald hiervoor 395.000 euro uit te trekken, maar onderzoek wees uit dat de kosten veel duurder uitvallen. Aanpassing van het Ontmoetingscentrum vraagt een investering van zo'n 1,7 miljoen euro. Renovatie van 't Anker kost 1,5 miljoen blijkt uit cijfers van de gemeente.

Heesakkers gaf eerder al aan dat de harmonie begrijpt dat de huidige financiële situatie bij de gemeente, de gemeenteraad weinig speelruimte geeft om een forse investering te rechtvaardigen. Heesakkers gaf dinsdag aan dat hij wel enkele misverstanden, die volgens hem binnen Beek en Donk en Laarbeek leven, uit de wereld wil helpen. "We hebben gehoord dat het Anker voor O&U slechts één gulden heeft gekost. In werkelijkheid hebben de investeringen om het Anker geschikt te maken meer dan 250.000 euro gekost en lossen we nu nog steeds de hypotheek af."

Ook wordt volgens Heesakkers 't Anker wel degelijk onderhouden door O&U. "Wat wij horen is dat we nooit onderhoud gepleegd hebben aan het gebouw. In werkelijkheid heeft O&U al die tijd met eigen geld (meerdere duizenden euro's per jaar) en inzet van eigen mensen het gebouw op voldoende niveau gehouden.

Ook wordt gezegd dat de voorgestelde investeringen in het Ontmoetingscentrum alleen voor O&U zijn. Het is echter zo dat het de wens was van de gemeente om met de komst van O&U een impuls te geven aan het Ontmoetingscentrum, zowel wat betreft culturele activiteiten als exploitatie."

De PvdA gaf tijdens de behandeling van dit onderwerp aan dat er wat die partij betreft gekeken moet worden of er binnen het beschikbaar gestelde budget van 395.000 euro een oplossing gevonden kan worden. PNL vond dat misschien gekeken moet worden naar de al aanwezige accommodaties in Beek en Donk in relatie tot wat er de komende vijf tot tien jaar nodig is op dit gebied.

Bron: De MooiLaarbeekKrant

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning uit Beek en Donk gaat zich beraden over de toekomst