Ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden.

Een ontruimingsplan is een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning.

Sinds juni 2019 is er een norm NEN 1414-1 'Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden -

De nen 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten. Het is een van de eisen voor de inrichting en het ontwerp van de inrichting en de bereikbaarheidskaarten.

De doelstelling van een ontruimingsplattegrond is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw over de vluchtmogelijkheden. De plattegrond moet bijdragen aan de veilige en zelfstandig verlaten van het gebouw. De informatie staat op de eerste plaats voor een preventieve oriëntatie en instructie voor een noodsituatie voordoet.

De actuele situatie weergeven en worden gecontroleerd en in de auto.

De ontruimingsplattegronden zijn bedoeld voor de aanwezige in het gebouw en de interne organisatie.
De rotatie van de plattegrond moet zo zijn dat het gebouw correspondeert met de positie van de mannen zich bevind. De ontruimingsplattegronden moeten zichtbaar en bereikbaar zijn op punten waar personen de gelegenheid hebben de informatie te bekijken.

Ontruimingsplattegrond
Het vluchtplan voorziet gebruikers van de hoogst noodzakelijke informatie om het pand op een snelle manier te verlaten.

Aanvalsplattegrond
Verstrekken van hoogst noodzakelijke informatie aan de brandweer en andere externe hulpverleners om een gebouw bij een calamiteit snel en efficiënttreden te worden en helpt bij een

Wij kunnen voor u ontruimings- en aanvalsplattegronden maken. In geval van een calamiteit het beste kan verlaten. In het gebouw o.a. brandblusmiddelen en handmelders.

 

 

 

Ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden.