Ondersteuning bij verbouwingen en projecten, van ontwerp tot realisatie.

Bouwbegeleiding is veelal een intensief traject dat veel tijd en energie vraagt van alle betrokkenen.

Bouwbegeleiding houdt voor ons in dat we u ontzorgen door taken over te nemen bij een verbouwing of bij nieuwbouw van een gemeenschapshuis of bij de opzet van een brede school. 

Wij zullen gedurende het gehele bouwproces uw project van begin tot eind begeleiden. Dus vanaf het opstellen van het programma van eisen tot en met de nazorg na de bouwkundige oplevering.  

In de diverse fasen van het project zal in overleg met u helder verwoordt worden aan welke verwachtingen de bouw van de accommodatie moet worden voldaan.

Enkele onderdelen die wij voor u kunnen regelen bij het ontwikkelen van een bouwplan en de verdere begeleiding:  

  • Samen met de gebruikers opstellen van een programma van eisen
  • Adviseren bij het samenstellen van het schetsontwerp (SO), het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO)
  • Bewaken van de planning
  • Bouwbegeleiding aan de hand van het bestek
  • Bewaken van de kwaliteit van het afgesproken werk
  • Offertes opvragen bij leveranciers (keuken, interieur, wegbewijzering enz.)
  • Oplevering en nazorg

Naast het reguliere projectmanagement kunnen wij ook andere taken van u overnemen. Denk bijvoorbeeld aan de logistieke begeleiding van uw verhuizing.

De kosten voor projectbegeleiding zijn natuurlijk geheel afhankelijk van uw specifieke wensen, de definitieve invulling hiervan en de hiervoor door ons te maken uren. Graag willen wij hierover vooraf met u afspraken maken over de hoogte en de wijze van honorering van onze dienstverlening.

Ondersteuning bij verbouwingen en projecten, van ontwerp tot realisatie.
Als je tijd wilt besparen, kies er dan voor ergens tijd voor te nemen