Restaurant Kaatsheuvel.

Nadat het restaurant en de woning van de exploitant waren opgeleverd heeft de exploitant in overleg met Van Boekel Accountants in Tilburg ons verzocht om managementondersteuning te bieden bij de totale bedrijfsvoering. Management ondersteuning was vooral gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management en de exploitatie. Er moest "grip" komen op de kosten en de organisatie. Kortom het resultaat moet verbeterd worden.

Projectdatum 1 mei 1997 - 5 augustus 2000
Functie Gedurende 3,5 jaar adviseren eigenaar inzake de totale bedrijfsvoering.
Opdrachtgever Accountant in overleg met de exploitanten van het bedrijf.

Tijdens de bouw van het restaurant en de woning zijn in opdracht van de exploitant verschillende aanpassingen in de bouw verricht waarbij gekozen is voor duurdere oplossingen.

Bij aanvang van de exploitatie waren de kosten inzake de huur van de woning en de huur van het restaurant zodanig hoog opgelopen dat wij al na enkele maanden gevraagd werden om zowel bij de zakelijke als financiële bedrijfsvoering ondersteuning te bieden.

Allereerst is gestart met een kritische beoordeling van het opgestelde ondernemersplan. In gesprekken met de ondernemer en accountant is vervolgens de financiële haalbaarheid getoetst.

Als gauw bleek dat er bijsturing diende plaats te vinden in de huisvestingskosten en de personeelskosten. Daarom is de hele organisatie doorgelicht en zijn de knelpunten die zijn tegengekomen doorgesproken met de ondernemer, De verbetervoorstellen zijn daarna ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dit resulteerde vervolgens in een duidelijke verlaging van de loonkosten terwijl de kwaliteit van de organisatie nagenoeg op gelijk niveau bleef.

Zowel de bediening al ook de keukenbrigade werd afgeslankt.

De door Antonis & Partners ontwikkelde managementrapportage gaf de exploitant de mogelijkheid om daar waar mogelijk de zaken tijdig bij te sturen.

Na ruim 3 jaar begeleiding is het adviestraject afgesloten.