Conflictbemiddeling / mediation

Conflictbemiddeling of mediation is een vorm van conflicthantering waarbij partijen onder leiding van de mediator met elkaar in gesprek gaan.

Als partijen met elkaar in conflict zijn, kunnen zij besluiten een onafhankelijke bemiddelaar in te schakelen die samen met partijen werkt aan een voor partijen aanvaardbare oplossing.

De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. 

Mediation is op basis van vrijwilligheid en kan op elk moment door beide partijen beëindigd worden.

Als de mediation uiteindelijk geleid hebben tot een voor beide partijen acceptabele oplossing, is het gebruikelijk dat deze oplossing en de daaraan verbonden voorwaarden in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd. Door afspraken in een schriftelijk document vast te leggen kan er geen misverstand ontstaan over wat er nu precies overeengekomen is. 

 

Conflictbemiddeling / mediation
Als je tijd wilt besparen, kies er dan voor ergens tijd voor te nemen